با دعوت از دوستان، کلاس تان را رایگان کنید

هر یک از دوستان و آشنایتان که با لینک اختصاصی شما عضو سامانه آنلاین آموزش زبان تیکا شوند، 8هزار تومان اعتبار خرید دریافت می کنند. پس از اولین خرید و رزرو کلاس ، شما هم 8 هزار تومان اعتبار دریافت می کنید. پس دوستان خود را به تیکا دعوت کنید تا کلاس های بعدی خود را مهمان تیکا باشید.

چطوری هدیه بگیریم؟

1. دوستتان را دعوت کنید
2. دوست شما یک کلاس رزرو می کند
3. هرکدام از شما هدیه 8 هزارتومانی دریافت می کنید