پیام به پشتیبانی تیکا از طریق واتس اپ
بازگشت به ابتدای مطلب آموزشی در زمینه زبان های خارجی

چگونه به زبان انگلیسی آدرس بپرسیم؟

صوفیا کتیران
صوفیا کتیران
چهارشنبه, 21 آبان 1399

زمان مطالعه: 15 دقیقه

چگونه به زبان انگلیسی آدرس بپرسیم؟

همیشه در یک کشور خارجی که برای سفر یا زندگی رفته اید ، اولین چیزی که بعد از سلام کردن نیاز خواهید داشت پرسیدن آدرس مکانی است که میخواهید خودتان را به آنجا برسانید .برای شروع با عبارت هایی شمارا آشنا میکنیم که بتوانید به راحتی به مقصد خود برسید .میتوانید قبل از مطالعه این مقاله یک سری به مجموعه منابع زبان تیکا و همینطور روش های یادگیری مکالمه روزمره بزنید و شیوه ی مطالعه این عبارت هارا بیاموزید .به یاد داشته باشید که در ابتدا می توانید با حفظ کردن جملات شروع کنید و آن ها را مکررا استفاده کنید و کم کم سراغ گرامر و دستور زبان هر کدام از جملات باشید تا علاوه بر روان صحبت کردن مهارت رایتینگ خود را تقویت کنید . در اینجا با نحوه آدرس دادن یا آدرس پرسیدن آشنا می شوید 

آدرس پرسیدن یا آدرس دادن به زبان انگلیسی

درخواست  آدرس 

1.Excuse me! Can you tell me the way to the museum?                       
ببخشید ! می توانید راه موزه را به من بگویید ؟
2.Excuse me! How do I get to the post office?
ببخشید ! چگونه می توانم به اداره پست بروم ؟ 
3.pardon me! I’m lost. How do I get to the cafe ? 
ببخشید ! من گم شده ام چگونه می توانم به کافه برسم ؟ 
4.please tell me how I get to your apartment ? 
لطفا به من بگویید چگونه به آپارتمان شما برسم.؟
5.Excuse me ! is there a hospital near hear ? 
ببخشید ! آیا نزدیک اینجا بیمارستان هست ؟ 
6.what’s the best way to supermarket?
بهترین راه برای رسیدن به سوپر مارکت کدام می باشد ؟
7.Excuse me! Could you tell me how to get to bookstore?
ببخشید ! می توانید به من بگویید ، چگونه به کتابفروشی بروم ؟
8.Excuse me ! Do you Know where the church? 
ببخشید ! آیا می دانید کلیسا کجاست ؟ 
9.Could you help me, please ? I’m looking for the bank.
آیا می توانید به من کمک کنید ؟ من دنبال یک بانک هستم .
10.Are we on the right road to Louis Hotel ?
آیا در جاده ای مناسب به سمت هتل لوییس هستیم ؟ 
11.Is this the right way to Brington Resort?
آیا از این راه به استراحتگاه برینگتون میرسم؟ 
12.do you have a map ? 
آیا شما نقشه دارید ؟ 
13.Can you show me on the map ? 
می توانید روی نقشه به من نشان دهید ؟ 
14.where is the chemist?
شیمی دان کجاست ؟ 
15.Can you Give me direction to the nearest bus stop ?
می توانید مرا به نزدیک ترین ایستگاه اتوبوس راهنمایی کنید؟
16.Where can I find the nearest bakery? 
از کجا می توانم نزدیک ترین نانوایی را پیدا کنم ؟ 
17.Is there a supermarket near here ? 
آیا سوپر مارکتی نزدیک اینجا وجود دارد ؟ 
18. Is there a sports shop around here ? 
آیا نزدیک اینجا فروشگاه لوازم ورزشی وجود دارد؟ 
19.can you tell me how to get to the bookstore from here ? 
می توانید به من بگویید که چگونه از اینجا به کتابفروشی بروم ؟ 
20.What’s the easiest way to get to the nearest cinema from here ? 
ساده ترین راه برای رسیدن به نزدیک ترین سینما از اینجا چیست؟

پرسیدن آدرس و آدرس دادن در زبان انگلیسی


21. Excuse me! Where is the airport? 
ببخشید ! فرودگاه کجاست ؟ 
22.Which road should I take to get to library ? 
کدام جاده را باید طی کنم تا به کتابخانه برسم ؟ 
23.In which direction is the nearest Gas station?
نزدیک ترین پمپ بنزین در کجا است ؟ 
24.Can you show me which way to go using the map?
آیا می توانید به من نشان دهید که با استفاده از نقشه کدام راه را انتخاب کنم ؟
25. Can I follow you? 
می توانم به دنبال شما بیایم ؟ 
26. Could you please guide me? 
میشه لطفا راهنماییم کنید؟ 
27. What direction should I take ? 
چه مسیری را باید طی کنم ؟
28.can you tell me the best way of getting to your office ? 
آیا می توانید بهترین راه رسیدن به دفتر کار خود را به من بگویید ؟ 
29.Which way do I go to get to the beach ? 
کدام طرف بروم تا به ساحل برسم ؟ 
30. What’s the quickest way of getting to the supermarket? 
سریع ترین راه رسیدن به سوپر مارکت چیست ؟ 
31. How do you get to the bus stop?
چگونه می توانید به ایستگاه اتوبوس برسید ؟ 
32. I am looking for this address, am I in the right place?
من به دنبال این آدرس هستم ، آیا مسیر را درست می روم ؟
33. Does this bus go to the center? 
آیا این اتوبوس به مرکز شهر می رود ؟ 
34. Do you know the train station? 
آیا می دانید ایستگاه قطار کجاست ؟ 
35. Sorry to bother you, but would you mind showing me the way to post office? 
با عرض پوزش از اینکه مزاحم شدم ، راه پست خانه را به من نشان دهید ؟ 
36.May I ask where the Marriott Hotel is?
ممکن بپرسم هتل ماریوت کجاست ؟ 
37.Could you please point me in the direction of the Times Square?
می توانید مرا به سمت میدان تایمز راهنمایی کنید؟ 
38. Excuse me! I’m lost. Could you please help me find the 5th  Avenue ?
ببخشید ! من گم شده ام. آیا می تواید به من کمک کنید خیابان پنجم را پیدا کنم ؟
39. Excuse me! Can you help me find Liam primary School ? this is my first time in the city? 
ببخشید ! آیا می توانید به من کمک کنید ، دبستان لیام را پیدا کنم ؟ این اولین باری است که به شهر می روم .
40.Do you know how to get to the gallery ? I’ve never been there before .
آیا می دانید چگونه به گالری میشه رفت ؟ من قبلا آنجا نرفته ام. 
41. sorry to disturb you, but I’m lost. I’m looking for the Sydney Opera House.
ببخشید که مزاحم شما شدم ، اما من گم شده ام. من به دنبال خانه اپرای سیدنی هستم .

استاد زبان انگلیسی در آموزش زبان آنلاین تیکا


42. I wonder if you chould help me ? I’m looking for the nearest bank.
میشه به من کمک کنید ؟ من به دنبال نزدیک ترین بانک هستم.
43. Excuse me ! Could you tell me where the closest bank is?  
ببخشید ! می توانید به من بگویید که نزدیک ترین بانک کجاست ؟ 
44. Excuse me ! Please could you tell me the way to fairfax street?
ببخشید ! می توانید به من راه خیابان فایر فاکس را نشان دهید؟ 
45.Do you know where the closest post office is ? 
آیا شما می دانید نزدیک ترین اداره پست کجاست ؟ 
46.Am I heading in the right direction to the police station?
آیا من در مسیر درست به سمت ایستگاه پلیس می روم ؟ 
47. Am I on the right road to the blackbird restaurant?
آیا من در جاده درست به سمت رستوران بلک برد هستم ؟ 
48. Am I close to hospital? 
آیا من به بیمارستان نزدیک هستم ؟
49. Excus me ! I’m afraid I can’t find a petrol station. Do you know where one is? 
ببخشید ! متاسفانه  نمی توانم جایگاه سوخت را پیدا کنم ، آیا می دانید کجاست ؟ 
50. Excuse me! Could give me a few direction? I am lost way.
ببخشید ! آیا می توانید به من چند جهت دهید ؟ من گم شده ام . 
51. Will you please tell me where the library is ?
میشه به من بگویید که کتابخانه کجاست ؟
52. Would you show me the way to the clothes shop? 
آیا راه فروشگاه لباس را به من نشان می دهید ؟ 
53. May I ask for some help ? I need to get to the CN tower.
ممکن است کمک کنید ؟ من می خواهم به برج (CN) بروم .
54. May I ask you how to get to the Eaton Center ? 
ممکن است از شما بپرسم ، چگونه می توان به مرکز ایتون رفت؟ 
55. How do I find the Thai restaurant?
چگونه می توانم رستوران تایلندی را پیدا کنم ؟ 

 

آموزش زبان با روش و متد 2020

آدرس دادن 

1.It’s this way.
این راه است .
2. It’s that way. 
آن راه است .
3. You’re going the wrong way. 
شما راه را اشتباه می روید . 
4.You’re going the wrong direction.
شما در مسیر اشتباه حرکت می کنید .
5.Take the first left. 
اول به سمت چپ بپیچید .
6. Take the second right. 
دوم به سمت راست بپیچید 
7. Turn right at the crossroads.
در چهارراه به راست بپیچید .
8. Continue straight ahead for about a mile.
حدود یک مایل دیگر را طی کنید .
9. Continue past the primary school. 
از مدرسه ابتدایی بگذرید .
10.You’ll pass a museum on your left. 
از یک موزه در سمت چپ خود عبور خواهید کرد .
11. It’ll be on your left. 
در سمت چپ شما خواهد بود .
12. It’ll be on your right.
در سمت راست شما خواهد بود .
13. Take this road .
این جاده را طی کنید.
14. Go down there .
به آنجا بروید .
15. It’ll be straight ahead of you. 
مستقیم به جلو بروید .
16. Go straight ahead.
مستقیم برو .
17.Go along the street.
این خیابان را طی کنید 
18. Turn left.
به چپ بپیچید .
19. Turn right.
به راست بپیچید .
20.it’s on the corner , across from the cafe.
آن در گوشه قرار دارد ، روبروی کافه.
21. it’s opposite the bank.
 مقابل بانک می باشد . 
22. It’s near.
نزدیک است.
23. It’s the first turning on the right after the bank.
به اولین پیچ که رسیدید ، بعد از بانک به راست بپیچید. 
24. Go straight ahead at the traffic light.
مستقیما از جلوی چراغ راهنمایی عبور کنید 
25. keep going straight ahead; you will see it on the right.
همین مسیر و مستقیم بروید : شما آن را در سمت راست می بینید 
26. Take a right at the junction
به تقاطع که رسیدید به راست بپیچید 
27. Take a left at the junction
به تقاطع که رسیدید به چپ بپیچید.
28. Cross the taxi rank and you are there .
از این تاکسی عبور کنید تا به آنحا برسید.
29. Make a left turn when you see the bookshop.
وقتی کتابفروشی را دیدید به چپ بپیچید .
30. Take the first left when you enter Steven road.
وقتی وارد خیابان استیون شدید اول به چپ بپیچید.
31.Take the second exit at the T- junction and then turn right at the traffic lights.
به تقاطع که رسیدی دومین خروجی و برو بیرون و وقتی به چراغ راهنما رسیدی به راست بپیچید 
32. When you get to paris street , take your next right.
وقتی به خیابان پاریس رسیدید ، به راست بپیچید.
33. after you pass a restaurant on your left , take a right at the crossroad. 
بعد از اینکه از رستوران گذشتید به چپ بپیچید ،  و وقتی به چهارراه رسیدید به راست بپیچید.
34.Turn left at the end of the corridor.
در انتهای راهرو به چپ بپیچید.
35.Take a left when you come to the main street.
وقتی به خیابان اصلی رسیدید به چپ بپیچید.

بیش تر بدانید ، بهترین منابع برای تسلط بر مکالمه های روزمره انگلیسی چیست؟

36.Roud the corner from the post office.
از کنار پست خانه دور بزنید.
37. It is behind the hospital.
آن در پشت بیمارستان قرار دارد .
38. It’s between our office and the supermarket.
آن بین دفتر کار ما و سوپر مارکت قرار دارد.
39.It is in front of the bus station.
روبروی ایستگاه اتوبوس است.
40. It’s in the center of the town .
در مرکز شهر قرار دارد.
41. This straight road will lead you to the hospital
این جاده مستقیم شما را به بیمارستان منتقل می کند .
42.Turn left at the intersection  and building is on thr right.
در تقاطع به چپ بپیچید ، ساختمان در سمت راست قرار دارد 
43.Walk past the park , and keep going straight until you see the sign for the museum.
از کنار پارک عبور کنید و مستقیم ادامه دهید تا زمانی که تابلوی موزه را ببینید.
44.Go as far as the roundabout
تا جایی که میتوانی برو 
45.Go across the bridge.
به آن طرف پل بروید.
46. Go straight and turn right after the petrol station.
مستقیم بروید و بعد از پمپ بنزین سمت راست بپیچید.
47.Turn right at the end of the road and my house is number 67.
در انتهای جاده به راست بپیچید ، خانه من شماره 67 است.
48. Cross the junction and keep going for about 1 mile.
از تقاطع عبور کنید و حدود 1 مایل دیگر ادامه دهید 
49. the hospital is opposite the railway station.
بیمارستان روبروی ایستگاه راه آهن است . 
50.The shop is between the chemist and KFC.
 قرار دارد  KFC  فروشگاه بین داروسازی  و  
51.The house is next to the local cricket ground .
خانه در کنار زمین محلی کریکت است.
52.Drive  to paris street and turn left. 
به سمت خیابان پاریس رانندگی کرده و به سمت چپ بپیچید.
53. you’ll cross some railway lines.
از برخی خطوط راه آهن عبور خواهید کرد.
54.Go past the cinema and you’ll find the library 
از سینما رد شوید سپس کتابخانه را پیدا خواهید کرد 
55.If you cross the street , you’ll find  abookstore there!
اگر از خیابان عبور کنید ، یک کتابفروشی در آنجا پیدا خواهید کرد.

چقدر دور است ؟


1.Is it far ( from here) ? 
آیا از اینجا دور است؟
2.It’s not far ( from here ) ? 
آیا از اینجا دور نیست؟
3. Is it a long way?
آیا راه طولانی است؟ 
4. It’s a long way on foot.
پیاده روی این راه زیاد است .
5. It’s a long way to walk.
راهش دور است 
6.It’s quite a long way.
این راه طولانی است.
7.How far is it to the airport?
تا فرودگاه چقدر فاصله دارد ؟ 
8.It’s pretty far from here .
از اینجا بسیار فاصله دارد .
9. How far is it to the park from here ? 
از اینجا چقدر تا پارک فاصله است؟
10. It’s about a mile from here . 
از اینجا حدود یک مایل فاصله دارد .
11.It’s not far , maybe about 200 yards.
دور نیست ، شاید حدود 200 یارد باشد.
12. It’s just around the corner.
آن در نبش خیابان قرار  دارد.
13. How long does it take to get there ? 
چه مدت طول می کشد تا به آنجا رسید؟
14. It takes a while .
مدتی طول می کشد 
15. It takes about a half –hour.
حدود نیم ساعت طول می کشد 
16. It’s about a five minute walk.
حدود پنج قیقه پیاده روی است
17. If there’s no traffic , about 25 minutes . in heavy traffic , it takes about 45 minutes. 
اگر ترافیک نباشد ، حدود 15 دقیقه می کشد . در ترافیک سنگین ، حدود 45 دقیقه طول می کشد.

18. It’s about a twenty – minute bus ride.
سوار شدن به اتوبوس 20 دقیقه طول می کشد.
19. How close is it? 
چقدر نزدیک است؟
20. It’s quite close.
کاملا نزدیک است.

آموزش مکالمه انگلیسی در تیکا

! اگر شما می توانید کمک کنید


1.I’m sorry, i don’t know . 
ببخشید ، من نمی دانم .
2. Sorry, I’m not from around here.
ببخشید، من اهل اینجا  نیستم.
3.I’m afraid I can’t help you.
متاسفم، من نمی توانم کمکتان کنم. 
4. you could ask the bus driver.
شما می توانید از راننده اتوبوس بپرسید .
5.I am stranger here myself .
من خودم اینجا غریبه ام .
6. I don’t know the way. We’ve just moved in.
من راه را نمی دانم . ما تازه به اینجا آمده ایم.
7. I’m sorry! I’m not from here ! I have no idea !
ببخشید! من اهل اینجا نیستم ، هیچ نظری ندارم.
8. I’m afraid I don’t . I’d never been here before .
متاسفم نمی دانم  ، من قبلا هرگز اینجا نبودم .
9. I’m sorry . I’m not from here so I don’t know my way around .
ببخشید . من اهل اینجا نیستم برای همین به راه های اینجا آشنایی ندارم . 
10. Sorry. You’ll have to ask someone else.
ببخشید . باید از شخص دیگری بپرسید.

اعلام هشدار ها

 


1.Stay in the right lane 
روی خط سمت راست حرکت کنید .
2. It’s a very busy road . 
این یک جاده بسیار شلوغ است .
3. It’s a big hill. ( if they are walking or on a bike ) 
این یک تپه بزرگ است ( هشدار برای کسانی که در حال قدم زدن و یا دوچرخه سواری هستند )
4. There might be construction.
در اینجا ممکن است (کارگران ) مشغول ساخت و ساز باشند.
5. If you pass the museum , you went too far.
اگر از موزه رد شوید ، راهتان خیلی دور می شود .
6. There’s no parking 
پارکینگ وجود ندارد .
7. Go slow, there are many schools on  the way.
آهسته برانید، مدارس زیادی در راه است.
8. There might still be road repairs and diversions.
ممکن است هنوز جاده در حال تعمیر باشد و انحرافات جاده وجود داشته باشد .
9.It’s very difficult to park downtown.
پارک در مرکز شهر بسیار دشوار است .
10. It’s a on way lane .
این خط ، برای حرکت در مسیر است 
11. There might be road repairs .
ممکن است در اینجا تعمیرات جاده ای انجام شود.

 از اصطلاحات دیگر استفاده کنید و راه های دیگر را بگویید 

1.you could ask the bus driver.
می توانید از راننده اتوبوس بپرسید.
2. ask the front desk clerk.
از کارمند اینجا بپرسید.
3. Follow me . I’ll show you the way .
پشت من بیا . من راه را به شما نشان خواهم داد.
4. Do you want me to draw you a map ? 
آیا می خواهید برایتان نقشه ای ترسیم کنم؟
5. It’s better to take bus number 14. 
اتوبوس شماره 14 برای سوار شدن بهتر است 
6. You’d better take a bus .
بهتر است سوار اتوبوس شوید

آدرس پرسیدن در زبان انگلیسی

چند نمونه مکالمه از آدرس دادن و آدرس پرسیدن 

مکالمه اول :

Jane : Excuse me ! Can you tell me the way to the museum?
جین : ببخشید ! آیا می توایند راه رسیدن به  موزه را به من بگویید ؟
Melika : IT’s this way. Go straight ahead at the traffic lights. Turn right . Go along the street. Walk past the park, and keep going straight until you see the sign for the museum.
ملیکا: این راه است . مستقیما از جلو چراغ های راهنمایی عبور کنید .سپس به راست بپیچید . از این خیابان بروید . از کنار پارک عبور کنید و مستقیم ادامه دهید تا زمانیکه تابلوی موزه را ببینید .

Jane:Great! Thanks for your help.
جین: عالیه ! با تشکر از کمک شما .
Melika: You’re welcome .
ملیکا: خواهش می کنم.

مکالمه دوم:

 

Kate : Excuse me ! How do I get to the post office ? 
کیت: ببخشید ! چگونه می توانم به پست خانه بروم ؟ 
Mary: Sorry , I’m not from around here.
ماری :ببخشید، من اهل اینجا نیستم .
Kate: Do you know where the closest bank is? 
کیت: آیا شما می دانید نزدیک ترین بانک کجاست؟
Mary: If you cross the street , you’ll find a bank there ! 
ماری : اگر از خیابان عبور کنید، یک بانک پیدا خواهید کرد. 
Kate : Thank you 
کیت: متشکرم 
Mary : Don’t mention it .
ماری : خواهش می کنم .

مکالمه سوم :

 

Emily: Excuse me, I’m afraid I can’t find a petrol station. Do you know where one is ? 
امیلی : ببخشید ! متاسفانه نمی توانم  جایگاه سوخت را پیدا کنم . شما می دانید کجاست؟ 
Bill: There’s one near here.
یکی نزدیک اینجاست. 
Emily:How do I get there? 
امیلی : چگونه می توانم به آنجا برسم ؟ 
Bill: At the bus stop, take the first right and go straight on. It’s opposite the shopping mall.
بیل: در ایستگاه اتوبوس ، اول از سمت راست حرکت کرده و مستقیم ادامه دهید . جایگاه سوخت روبروی مرکز خرید می باشد .
Emily: Thank you so much!
امیلی : خیلی ممنون! 

مکالمه چهارم:

مکالمه زبان انگلیسی

 

Rose:Excuse me ! Is there a hospital near here ?
رز: ببخشید ! آیا بیمارستانی در نزدیکی اینجا وجود دارد ؟ 
Jack: Yes, there’s one near here.
جک: بله ، یکی نزدیک اینجا هست .
Rose: How far is it to the hospital?
رز: چقدر تا بیمارستان فاصله هست ؟  
Jack: It’s not far, maybe about 200 yards.
جک: دور نیست . شاید حدود 200 یارد .
Rose: Could you please quide me ? 
رز : می توانید من و راهنمایی کنید . 
Jack: It’s that way. Go straight ahead. Take a right at the junction . This straight road will lead you to the hospital.
جک: این راه می باشد . مستقیم بروید. به تقاطع که رسیدید به راست بپیچید. این جاده مستقیم  شما را به بیمارستان منتقل می کند . 

مکالمه پنجم :

 

Susan:Can you give me directions to the Thai restaurant?
سوسان : آیا می توایند جای یک  رستوران تایلندی را به من بگویید ؟ 
Nicolas: Yes, sure . Do you know the supermarket ? 
نیکُلاس: بله حتما . آیا می دانید سوپرمارکت کجاست؟ 
Susan: Yes 
سوسان : بله 
Nicolas: When you get to the supermarket , take the second left . You’ll pass a cinema. The Thai restaurant is next to the cinema.
نیکُلاس : وقتی به سوپر مارکت رسیدید ، به چپ بپیچید . سپس از سینما عبور کنید . رستوران تایلندی در کنار سینما است .
Susan: Thank you very much. 
سوسان : خیلی ممنون
Nicolas: Go slow, there are many schools on the way.  
نیکُلاس : آهسته برانید ، مدارس زیادی در راه است .
Susan: I really want to Thank you for your help .
سوسان : خیلی از راهنماییتون ممنونم .
Nicolas: Not at all.
نیکلاس : خواهش میکنم 

مکالمه ششم :

 

Alex: pardon me . I’m lost. How do I get to the cafe? 
الکس : ببخشید . من گم شده ام . چگونه می توانم به کافه بروم ؟ 
Tom : I’m sorry. I don’t know . you could ask the bus driver. 
تام : ببخشید . من نمی دانم . شما می توانید از راننده اتوبوس بپرسید .
Alex: Thanks for your suggestion 
الکس : ممنون از پیشنهادتون .

مکالمه هفتم :

 

 Brenda: Can you tell me where the airport is? 
برندا: آیا می توانید به من بگویید ، فرودگاه کجاست؟ 
Mark: Go straight ahead at the traffic lights. Turn right . Take this road . This straight road will lead you to the airport . It’ll be on your left.
مارک : مستقیما از جلو چراغ های راهنمایی عبور کنید. سپس به ر است بپیچید . این جاده را طی کنید . این جاده مستقیم شما را به فرودگاه می رساند . 
Brenda: Thanks a lot.
برندا : خیلی ممنون.
Mark; It’s nothing.
مارک : کاری نکردم

مکالمه هشتم :

 

مکالمه ی انگلیسی برای ادرس دادن و ادرس پرسیدن

 

Linda ; Can you tell me How to get to the bookstore from here ? 
لیندا : آیا می توانید به من بگویید ، چگون از اینجا به کتابفروشی بروم ؟ 
John: I’m sorry . I’m not from here so i don’t know my way around. But I know a library near here .
جان: ببخشید ، من اهل اینجا نیستم برای همین به راه اینجا آشنایی ندارم . اما می دانم یه کتابفروشی در نزدیکی اینجا وجود دارد .

Linda: How far is it? 
لیندا : چقدر فاصله دارد ؟ 
John: It’s about a mile from here .
جان : از اینجا حدود یک مایل.
Linda: Will you please tell me where library is ? 
لیندا : میشه به من بگویید ، کتابخانه کجاست ؟ 
John: Go straight and turn right after the petrol station . Take this road. Go past the car park and you’ll find the library.
جان : مستقیم بروید و بعد از پمپ بنزین به راست بپیچید . این جاده را طی کنید . بعد از اینکه از پارکینگ عبور کردید کتابخانه را پیدا خواهید کرد .
Linda: many thanks.
لیندا : خیلی ممنون 

مکالمه نهم :

 

Cindy: Sorry to bother you , but would you mind showing me the way to the train station?
سیندی : ببخشید که مزاحم میشم ، میشه مسیر ایستگاه قطار را به من نشان دهید ؟ 
Martin; Certainly. Do you have a map ? 
مارتین : حتما . آیا شما نقشه دارید ؟ 
Cindy: yes!
سیدنی : بله 
Martin: Take the first left when you enter Steven road. After you  pass a restaurant on your left, take a right at the crossroad .Then you’ll see a hospital . It is behind the hospital.
مارتین : وقتی وارد جاده استیون شدید ، اول به چپ بپیچید . پس از عبور از رستوران در سمت چپ، به چهرراه که رسیدید ، به راست بپیچید . سپس یک بیمارستان خواهید دید . ایستگاه قطار پشت بیمارستان قرار دارد.
  
Cindy: Sorry, but I don’t remember . can you help me find it?
سیدنی : ببخشید ، اما من به خاطر نمی آورم . آیا در پیدا کردن آن می توانید به من کمک کنید ؟ 
Martin: Ok . follow me. I’ll show you the way .
مارتین : بله . به دنبال من بیایید . من راه را به شما نشان می دهم .

مکالمه دهم :

Lisa : Would you show me the way to the clothes shop? 
لیسا : میشه به من راه فروشگاه لباس را نشان دهید ؟ 
Jimmy: When you get to the Steven street , take your next right. It’s on the corner , across from the cafe . 
جیمی : وقتی به خیابان استیو  رسیدید ، به راست بپیچید . فروشگاه در گوشه ای روبروی کافه می باشد . 
Lisa : Thanks! I’ve just moved in , so I really don’t know my way around yet.
لیسا : ممنون ! من تازه به اینجا نقل مکان کرده ام ، برای همین هنوز با راه آشنایی ندارم .
Jimmy: oh, I know how you feel . We moved here  a year ago , and I still don’t know where everything is!
جیمی : میدونم چه حسی داری . ما 1 سال پیش به اینجا آمدیم ، و هنوز به همه چیز آشنایی نداریم .

 

مکالمه یازدهم :

نمونه مکالمه زبان انگلیسی

Scarlet : Is this the right way to brington resrt? 
اسکارلت :  آیا این راهی است که به استراحتگاه برینگتون می رسد ؟ 
David : you’re going the wrong way .
دیوید : شما راه را غلط می روید .
Scarlet: Please tell me how to get there .
اسکارلت : لطفا به من بگویید چگونه به آنجا بروم .
David : I’ll give you directions. Not to worry .
دیوید : من به شما مسیر را می گویم. نگران نباشد .
Scarlet: How far is it to the resort from here ? 
اسکارلت : از اینجا تا استراحتگاه چقدر فاصله است ؟ 
David : It’s pretty far from here . on the way here , did you see a school ? 
دیوید : خیلی از اینجا دور است . در این مسیر، آیا شما مدرسه ای را دیدید؟ 
Scarlet: yes, I saw a primary school.
اسکارلت:  بله ، من یک مدرسه ابتدایی را دیدم .
David: Turn right after the school .Take this road . You’ll pass a bakery on your left . It is behind the bakery.
دیوید: بعد از مدرسه به راست بپیچید. این جاده را طی کنید . از یک نانوایی در سمت چپ خود عبور خواهید کرد .استراحتگاه پشت نانوایی قرار دارد .
Scarlet: Thsnk you so much. 
 اسکارلت : خیلی ممنون .

مکالمه دوازدهم :

Clara : Do you know how to get to the gallery ? I’ve never been there before .
کلارا : آیا می دانید ، چگونه به گالری می توان رفت؟ من قبلا آنجا نرفتم .
Michael: Certainly. However , there might still be road repairs and diversions . you should be careful .
مایکل: قطعا ، اما ممکن است که جاده در حال تعمیر باشد و خرابی های جاده از بین نرفته باشد . شما باید مراقب باشید.
Clara: Thanks for your warning .
کلارا : ممنون از اخطار شما.
Michael: Go down this street for two blocks and turn left .keep going straight ahead : you will see a park,  make a left turn when you see the park . Go down there . the gallery is between a pharmacy and a skyscraper . 
مایکل: در این خیابان دو بلوک را رد کنید و سپس به چپ بپیچید . مستقیم پیش بروید . یک پارک را خواهید دید . با دیدن پارک به سمت چپ بپیچید ، به آنجا بروید ، این گالری بین داروخانه و آسمان خراش است . 
Clara: Thank you again . have a nice day. 
 کلارا : باز هم متشکرم روز خوبی داشته باشی

برای اینکه به مهارت صحبت کردن به زبان انگلیسی کاملا مسلط شوید باید با منابع معتبر و همینطور اساتید مجرب کلاس های مکالمه و فری دیسکاشن داشته باشید . درآموزش زبان آنلاین تیکا میتوانید کلاس های زبان خود را فقط بر محور مکالمه و فری دیسکاشن شروع کنید و به دلیل خصوصی بودن کلاس ها بعد از چند جلسه شاهد پیشرفت چشم گیر خود باشید . هدیه تیکا به شما یک جلسه آزمایشی رایگان است برای جلسه اول که به عنوان جلسه آزمایشی برای شما قید می شود . در صفحه اصلی سایت تیکا ثبت نام به عنوان زبان آموز را بزنید و یا شماره خودتان را برای ما بگذارید تا مشاوران ما در اسرع وقت علاوه بر یک جلسه آزمایشی رایگان شما را با مشاوره ی رایگان مهمان کنند .

 

منبع : 7ESL

آموزش زبان آنلاین تیکا

 

 

اشتراک گذاری:

درباره نویسنده

صوفیا کتیران

صوفیا کتیران

نویسنده

صوفیا کتیران هستم رشتم مهندسی پزشکی هستش و علاقه زیادی به زبان و تدریس دارم .دوست دارم اینقدر تو زبان پیشرفت کنم تا بتونم به خوبی تدریس کنم و همیشه دنبال پیدا کردن مطالب جدید هستم و دوست دارم اطلاعاتم و با بقیه به اشتراک بزارم . ورزش کردن یکی دیگه از علاقمندی های من هستش که همیشه سعی میکنم جزو برنامه اصلی روزانه من باشه