بازگشت به ابتدای مطلب آموزشی در زمینه زبان های خارجی

گرامر انگلیسی حروف تعریف (Articles) | آموزش گرامر انگلیسی جلسه 1

پرستو غفاری
پرستو غفاری
سه شنبه, 17 تیر 1399

دسته بندی: english grammar

زمان مطالعه: 7 دقیقه

گرامر انگلیسی حروف تعریف (Articles) | آموزش گرامر انگلیسی جلسه 1

قصد داریم در وبلاگ تیکا گرامر صفر تا صد انگلیسی را آموزش بدهیم. برای شروع و به عنوان اولین جلسه به سراغ معرفی Articles (حروف تعیین) رفته ایم. برای آشنایی کامل با Articles  با ادامه این مقاله همراه ما باشید.


حروف تعریف (Articles) چیست؟

  حروف تعریف انگلیسی کلماتی هستند که یک اسم را به شکل خاص یا عام تعریف می کنند. مثال زیر را در نظر بگیرید :

مثال :              After the long day, the cup of tea tasted particularly good

با استفاده از حرف تعریف the، ما نشان داده ایم که یک روز خاص(the day) وجود داشت که طولانی بود و یک فنجان چای خاص(the cup of tea) طعم خوبی داشت.

مثال :                    After a long day, a cup of tea tastes particularly good

با استفاده از حرف تعریف a ، یک جمله عام را ساخته ایم. به این معنی که هر فنجان چای (a cup of tea) بعد از هر روز طولانی(a long day) خوش طعم است.

در زبان انگلیسی دو نوع حرف تعریف وجود دارد : معرفه (definite) و نکره (indefinite) . حالا در مورد هر دو اینها با جزئیات حرف می زنیم.


حرف تعریف معرفه 

حرف تعریف معرفه کلمه the است. The معنی یک اسم را به یک چیز خاص محدود می کند. مثلاً دوست شما ممکن است بپرسد : “Are you going to the party this weekend?” – این هفته به مهمونی می آیی ؟-

حرف تعریف معرفه (The) به شما می گوید که دوستتان به یک مهمانی مشخص که هر دو از آن خبر دارید اشاره می کند. حرف تعریف معرفه می تواند با اسامی مفرد، جمع و غیرقابل شمارش استفاده شود. اینجا تعدادی مثال با حرف تعریف معرفه the مشاهده می کنید:

Please give me the hammer

لطفاً اون چکش رو به من بده.                                                                         

Please give me the red hammer; the blue one is too small

لطفاً اون چکش قرمز رو به من بده. آبیه خیلی کوچیکه!

Please give me the nail

لطفاً اون میخ رو به من بده.                                                                                    

Please give me the large nail; it’s the only one strong enough to hold this painting

لطفاً این میخ بلنده رو به من بده. اون تنها میخیه که برای نگه داشتن این نقاشی به اندازه کافی محکمه!

Please give me the hammer and the nail

لطفاً اون چکش و میخ رو به من بده .                       

آموزش آنلاین گرامر انگلیسی Articles

                       

حرف تعریف نکره 

حرف تعریف نکره دو شکل را می پذیرد. شکل  a وقتی که کلمه ی بعد از آن با حرف بی صدا آغاز می شود و شکل an وقتی که کلمه ی بعد از آن با حرف صدادار آغاز می شود. حرف تعریف نکره نشان می دهد که اسم به یک مفهوم کلی اشاره دارد تا یک چیز خاص.

 مثلاً شما ممکن است از دوستتان بپرسید: “Should I bring a gift to the party?” –باید برای مهمانی، هدیه ببریم؟- دوست شما متوجه خواهد شد که شما درباره نوع خاصی از هدیه یا مورد مشخصی نمی پرسید. دوست شما به شما می گوید : “I am going to bring an apple pie,” –می روم یک پای سیب بیاورم-در این مثال هم حرف تعریف نکره نشان می دهد که دوست شما درباره یک پای سیب خاص حرف نمی زند. دوست شما احتمالاً حتی هنوز پای سیبی ندارد. حرف تعریف نکره تنها با اسامی مفرد همراه می شود.به مثال های زیر با حرف تعریف نکره توجه کنید:

Please hand me a book; any book will do

لطفاً یک کتاب به من بده. هر کتابی باشه خوبه .                               

Please hand me an autobiography; any autobiography will do

لطفاً به من یه کتاب زندگینامه بده. هر زندگینامه ای باشه خوبه.

 


استثنا- انتخاب a یا an 

تعدادی استثنا برای قانون کلی استفاده از a قبل از کلماتی که با حروف بی صدا شروع می شوند، و an قبل از کلماتی که با حروف صدادار شروع می شوند، وجود دارد.برای مثال اولین حرف کلمه honor ، یک حرف بی صدا است. اما تلفظ نمی شود. علی رغم املای آن، کلمه honor با صدا شروع می شود. بنابراین، قبل از آن از an استفاده می کنیم. برای توضیح این مفهوم به مثال زیر توجه کنید:

نادرست :                       My mother is a honest woman

درست :                       My mother is an honest woman

به دلیل مشابه، وقتی که اولین حرف ک کلمه صدادار است اما بی صدا تلفظ می شود، از A استفاده می کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

نادرست :                     She is an United States senator

درست:                         She is a United States senator

این قانون برای علائم اختصاری و مخفف هم صدق می کند مثل : an LCD display، a UK-based company، an HR department ، a URL.


آموزش زبان تیکا


حرف تعریف قبل از صفت

گاهی حرف تعریف اسمی را تعریف می کند که قبلاً توسط یک صفت، تعریف شده است. ترتیب کلمات معمولاً به این شکل است: اسم + صفت + حرف تعریف . اگر حرف تعریف، نکره باشد، از a یا an متناسب با اولین کلمه بعد از حرف تعریف استفاده کنید. به مثال های زیر به عنوان مرجع توجه کنید:

Eliza will bring a small gift to Sophie’s party

I heard an interesting story yesterday

گرامر a, an , the  و آموزش گرامر حروف تعریف


حروف تعریف نکره با اسامی غیرقابل شمارش

اسامی غیرقابل شمارش اسامی هستند که شمارش آنها بسیار سخت و یا غیرممکن است. این موارد هم در درس های گرامر انگلیسی و هم در درس های گرامر فارسی هستند.  اسامی شامل چیزهای نامحسوس (مثل information -اطلاعات-، air -هوا-)، مایعات (مثلmilk  -شیر-، wine -شراب-) و چیزهایی می شود که برای شمارش یا بسیار بزرگ و یا پرتعداد هستند. (مثل equipment -تجهیزات-، sand -ماسه-، wood-چوب- ). به دلیل این که این اسامی قابل شمردن نیستند، با آنها هرگز از a یا an استفاده نکنید. به خاطر داشته باشید که حرف تعریف نکره تنها با اسامی مفرد استفاده می شود. اسامی غیرقابل شمارش با کلماتی مثل some –مقداری- تعریف می شوند. به مثال های زیر به عنوان مرجع توجه کنید:

نادرست :                        Please give me a water

Water-آب-  یک اسم غیرقابل شمارش است و نباید با یک حرف تعریف نکره همراه شود. 

درست:                    Please give me some water

با این حال، اگر شما قصد دارید که آب را به عنوان واحدهای قابل شمارش (مثل bottle -بطری-) توضیح دهید، می توانید که از حرف تعریف نکرده استفاده نمایید.

درست :             Please give me a bottle of water                                                                                          

نادرست :                           Please give me an ice                                                                                            

درست :                     Please give me an ice cube                                                                                   

درست :                        Please give me some ice                                                                                          

توجه کنید که بسته به متن، بعضی از اسامی می توانند قابل شمارش یا غیرقابل شمارش باشند.

 (مثل hair -مو-، noise -سر و صدا-، time -زمان-)

We need a light in this room

We need some light in this room

 

 " بیشتر بخوانید : یادگیری زبان انگلیسی چقدر طول می کشد؟ "

 


استفاده از حرف تعریف با ضمیر 

ضمایر مالکیت می توانند مشخص کنند که شما درباره موردی خاص یا عام صحبت می کنید. همانطور که مشاهده کردیم، حروف تعریف می توانند نشان دهنده خاص بودن یک مورد شوند. اما اگر شما همزمان از یک ضمیر مالکیت و یک حرف تعریف استفاده کنید، خواننده گیج خواهد شد. ضمایر مالکیت کلماتی مثل his,my,our,its,her و their هستند. حروف تعریف نباید با این ضمایر استفاده شوند. به مثال زیر توجه کنید:

نادرست :                                 Why are you reading the my book?

the و my  نباید با هم استفاده شوند چرا که هر دو قرار است که یک اسم را تعریف کنند. در عوض به نسبت منظور شما از جمله باید از یکی از این دو استفاده کنید.

درست:                                         Why are you reading the book?

درست:                                        Why are you reading my book?

حذف حروف تعریف:

گاهی اوقات، قبل از برخی از اسامی حروف تعریف حذف می شوند. در این موارد، به حرف تعریف بدون حضور آن اشاره می شود.گاهی این حرف تعریف ضمنی zero article نامیده می شود. معمولاً حرف تعریف قبل از اسمی که به مفهومی انتزاعی اشاره می کند، حذف می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

نادرست:                                      Let’s go out for a dinner tonight

درست:                                           Let’s go out for dinner tonight

نادرست:                  The creativity is a valuable quality in children

درست:                         Creativity is a valuable quality in children

بسیاری از زبان ها و ملیت ها با حرف تعریف همراه نمی شوند. به مثال های زیر توجه کنید:

نادرست :          I studied the French in high school for four years

درست:                   I studied French in high school for four years

ورزش ها و موضوعات آکادمیک نیز به حروف تعریف نیازی ندارند. به جملات زیر به عنوان مرجع توجه کنید:

نادرست:                                               I like to play the baseball

درست:                                                       I like to play baseball 

نادرست:                         My sister was always good at the math 

درست:                                My sister was always good at math 

 

در سایت آموزش آنلاین زبان تیکا می توانید به صورت مجازی و از راه دور به یادگیری زبان انگلیسی بپردازید. در صفحه اساتید آنلاین زبان ، استاد مورد نظر خود را تعیین کنید و در روز و ساعتی که می خواهید کلاس خود را تنظیم کنید ودر کلاس خصوصی آنلاین زبان خود شرکت کنید . اگر در هر مرحله رزرو یا برگزاری کلاس آنلاین سوال و یا نیاز به مشاوره دارید به پشتیبانی تیکا پیام بدهید.
همچنین از طریق اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی تیکا می توانید به صورت کامل و برنامه ریزی شده به یاد گیری زبان انگلیسی بپردازید و از امکاناتی نظیر کالج تیکا ، اینفوگرافیک ، انگلیسی در سفر ، کتاب 504 لغت و بسیاری دیگر از ویژگی های این برنامه آموزشی زبان استفاده کنید.

 

 

استاد آنلاین زبان انگلیسی

دانلود PDF گرامر انگلیسی حروف تعریف (Articles) | آموزش گرامر انگلیسی جلسه 1

اشتراک گذاری:

درباره نویسنده

پرستو غفاری

پرستو غفاری

نویسنده

پرستو هستم. کارشناسی ارشد مهندسی عمران خوندم اما سالهاست که زبان انگلیسی تدریس می کنم و گهگاهی ترجمه هم می کنم. بسیار به ادبیات و هنرهای نمایشی علاقمندم و از مطالعه کتاب و تماشای فیلم و سریال به زبان انگلیسی بسیار لذت می برم و امیدوارم که بتونم به دیگران هم کمک کنم تا از این لذت محروم نباشند .