اصطلاحات حقوقی در زبان انگلیسی به همراه اصطلاحات قراردادی پروژه ها

حامد وفائی
حامد وفائی
جمعه, 16 اسفند 98
زمان مطالعه: 30 دقیقه
اصطلاحات حقوقی در زبان انگلیسی به همراه اصطلاحات قراردادی پروژه ها

همه ما با اهمیت اصطلاحات حقوقی و قراردادی پروژه ها آگاه هستیم، اگر شما علاقمند به یادگیری زبان تخصصی در رشته حقوق و یا صاحب یه کسب و کار هستید.

اصطلاحات حقوقی و قراردادی این متن به شما پیشنهاد می شود.

 

اصطلاح شماره1 " مناقصه "

🔴 Bid/tender

 

اصطلاح مناقصه به زبان انگلیسی چی میشه؟ - آموزش اصطلاحات حقوقی انگلیسی


🔵 اسناد مناقصه

🔵 Bidding documents


🔴 تضمین

🔴 bond


🔵 پروانه ساخت

🔵 Building permit


🔴 اخلاق مهندسی

🔴 Engineering ethics


🔵 کپی برابر اصل-رونوشت مصدق

🔵 Certified copy


🔴 دستور تغییر

🔴 Change order


🔵 دعوی-ادعا

🔵 Claim


🔴 شرایط پیمان

🔴 Conditions of contract

 

🔵 شرایط عمومی پیمان

🔵 General conditions of contract


🔴 شرایط خصوصی پیمان

🔴 Special conditions of contract


امیدوارم خسته نشده باشید ؛ حال به ادامه  اصطلاحات و یا به تور عامه به زبان انگلیسی چی میشن؟ می پردازیم:


🔵 پیش پرداخت

🔵 Advanced payment


🔴 صورتحساب

🔴 bill


🔵 صورت وضعیت

🔵 statements


🔴 کسر حسن انجام کار

🔴 Percentage of retention

 

یادگیری اصطلاحات تخصصی زبان انگلیسی و رشته حقوق


🔵 تضمین

🔵 Guarantee


🔴 ضمانت انجام تعهدات

🔴 Performance guarantee


🔵 ضمانتنامه شرکت در مناقصه

🔵 Bidding bond


🔴 فسخ قرارداد

🔴 Contract dissolution


🔵 خاتمه پیمان

🔵 Termination/end of contract


🔴 تعلیق

🔴 Suspension


🔵 هیات حل اختلاف

🔵 Dispute board


🔴 توافق حل دوستانه

🔴 Amicable settlement


🔵 داوری (حکمیت)

🔵 Arbitration


🔴 شرایط قوه قهریه-فورس ماژور

🔴 Force majeure


🔵 توقف کار

🔵 Cessation of work


🔴 صدور تاییدیه صورت وضعیت قطعی

🔴 Issue of final payment certificate


🔵 مسئولیت نقایص

🔵 Defects liability


🔴 بازرسی

🔴 Inspection


🔵 آزمایش

🔵 Testing


🔴 رد

🔴 Rejection


🔵 کارهای اصلاحی

🔵 Remedial works


🔴 شروع مجدد کار

🔴 Resumption of work


🔵 تمدید مدت

🔵 Extension of time


🔴 شروع کار

🔴 Commencement of works


🔵 مسئولیت مشترکا و منفردا (مسئولیت تضامنی)

🔵 Jointly and severally liability


🔴 تاییدیه

🔴 Approval


🔵 اولویت اسناد

🔵 Priority of documents


🔴 اسناد و مدارک پیمان

🔴 Contracts documents and credentials


🔵 کلاه برداری، تقلب

🔵 Fraud


🔴 تفاهم نامه

🔴 Agreement


🔵 موافقتنامه

🔵 Contract agreement


🔴 پیمانکار جز

🔴 Subcontractor


🔵 پیمانکار عمومی(کل)

🔵 General contractor


🔴 صورت وضعیت

🔴 Statement


🔵 هزینه های غیرمستقیم(بالاسری)

🔵 Indirect/overhead costs


🔴 هزینه مستقیم

🔴 Direct costs


🔵 براورد

🔵 Estimation


🔴 مهندس(ناظر) مقیم

🔴 Field engineer


🔵 آیین نامه اجرایی

🔵 Executing regulation


🔴 آیین نامه

🔴 Code of practice


🔵 استاندارد

🔵 Standard


🔴 پیوست

🔴 Addenda/appendix


🔵 تسویه

🔵 Liquidation


🔴 دعوت به مناقصه

🔴 Invitation to bid


🔵 صورتجلسه

🔵 Minutes of meeting


🔴 تعدیل

🔴 Adjustment


🔵 اشتغال

🔵 Occupation/employment


🔴 بازکردن اسناد مناقصه

🔴 Opening bid documents


🔵 شرح مقادیر

🔵 Bill of quantities


🔴 تجهیز کارگاه

🔴 Mobilization


🔵 اگهی مناقصه

🔵 Tender notice


🔴 نرخ مزد

🔴 Wage cost


🔵 روش کار

🔵 Work method


🔴 استاندارد کار

🔴 Work standard


🔵 گزینه های فنی (واریانت)

🔵 Technical alternatives


🔴 کسور وجه الضمان

🔴 Deposit deduction


🔴 بیع متقابل

🔴 Buy back

 

زبان تخصصی رشته حقوق  به همراه زبان تخصصی کسب و کار و اصطلاخات انگلیسی تخصصی


🔵 اعتبار اسنادی

🔵 Letter of Credit(LC)


🔴 ساخت، بهره بردای، انتقال

🔴 Build Operate Transfer(BOT)


🔵 مهندسی، تدارکات، ساخت

🔵 Engineering procurement Construction(EPC)


🔴 طرح و ساخت توام

🔴 Design Build(DB)

 

🔴 پیمان مدیریت

🔴 Manageing Contract(MC)


🔵 چهارعاملی(مدیریت طرح)

🔵 Construction Management


🔴 روش سه عاملی

🔴 Design Bid Build(DBB)


🔵 ذینفعان پروژه

🔵 Project stakeholders


🔴 عوامل پروژه

🔴 Project parties


🔵 کارفرما

🔵 Client/owner


🔴 مشاور

🔴 Consultant/engineering company


🔵 پیمانکار

🔵 Contractor


🔴 مدیر طرح/مدیر ساخت

🔴 Construction manager


🔵 راه اندازی

🔵 Commissioning


🔴 تحویل

🔴 delivery


🔵 قیمت مقطوع

🔵 Lump sum


🔴 بهای واحد

🔴 Unit price


🔴 پیش ارزیابی

🔴 Prequalification


🔵 حامی پروژه

🔵 Project sponsor


🔴 جبران

🔴 Compensation


🔵 بیمه شخص ثالث

🔵 Third party insurance


🔴 قواعد داوری (حکمیت)

🔴 Rules of arbitration


🔵 راهنمای مناقصه گران

🔵 Instruction to bidders


🔴 مالیات ارزش افزوده

🔴 Value Added Tax(VAT)


🔵 نرخ استهلاک پیش پرداخت

🔵 Amortization rate for return of the advance payment


🔵 نامه پذیرش

🔵 Letter of acceptance


🔴 تعیین تکلیف

🔴 determination

 

 

اگر حقوقدان هستید و یا به زبان تخصصی انگلیسی علاقمندید ما بهترین استادهای زبان انگلیسی را به شما پیشنهاد می دهیم:

تدریس خصوصی استاد زبان انگلیسی

 

 

اشتراک گذاری:

درباره نویسنده

حامد وفائی

حامد وفائی

توسعه دهنده کسب و کار

سلام حامدم تو تیکا سعی می کنم بیشتر به شما کاربران توجه کنم و روند خوشحالسازی شما رو پی بگیرم. همچنین به شیوه حل مسئله و یاد گرفتن خیلی علاقمندم ;)