پیام به پشتیبانی تیکا از طریق واتس اپ
بازگشت به ابتدای مطلب آموزشی در زمینه زبان های خارجی

گرامر حروف تعریف در زبان آلمانی بر اساس جنسیت (نقش فاعلی، مفعولی و متممی)

نغمه خیرخواهی
نغمه خیرخواهی
شنبه, 11 مرداد 1399

زمان مطالعه: 8 دقیقه

گرامر حروف تعریف در زبان آلمانی بر اساس جنسیت (نقش فاعلی، مفعولی و متممی)

در زبان آلمانی، تمام اسامی دارای یک جنسیت مشخص هستند و حرف تعریف (آرتیکل) آنها بر مبنای جنسیت آنها مشخص می شود. این جنسیت برای حرف تعریف (آرتیکل) در زبان آلمانی به سه دسته مذکر (Maskulin) ، مونث (Feminin) و خنثی (Neutral) تقسیم می شود. نکته جالب در مورد یادگیری زبان آلمانی بخصوص برای زبان آموزانی که قصد شرکت در آزمون های زبان آلمانی را دارند این است که ما الزاما نمی توانیم با دیدن یک اسم یا دانستن معنای آن جنسیت آن را تشخیص دهیم بنابراین، به زبان آموزان آلمانی توصیه می شود تا در حین یادگیری معانی اسامی، جنسیت آن ها را به خاطر بسپرند. هرچند که تعدادی از اسامی هستند که می‌توان از روی شکل نوشتاری و معنی آن ها جنسیتشان را تشخیص داده و به حافظه سپرد. در این مقاله با این اسامی آشنا خواهیم شد.
 

حرف تعریف (آرتیکل) آلمانی برای اسامی مفرد در حالت فاعلی

وقتی اسامی در حالت فاعلی یعنی اول جمله قرار می گیرند، حرف تعریف (آرتیکل) مناسب خود بر اساس جنسیتشان دریافت می کنند.

حرف تعریف (آرتیکل) در زبان آلمانی برای اسامی مفرد در حالت فاعلی

der و das و die در فارسی همان این و آن معنی می شود که در واقع زمانی استفاده می شوند که می خواهیم به یک اسم شناخته شده اشاره کنیم.

ein و eine در فارسی به معنی یک می باشد که در واقع زمانی استفاده می شوند که می خواهیم به اسمی اشاره کنیم که آن را نمی شناسیم.

kein و keine در فارسی به معنی هیچ می باشد که در واقع زمانی استفاده می شوند که می خواهیم به اسمی اشاره کنیم که آن را نمی شناسیم و اصلا وجود ندارد. (وقتی اسمی را با این حرف تعریف (آرتیکل)  می آوریم، لازم نیست فعل را منفی کنیم.)


اساتید زبان تیکا

 

نکته اول: اگر اسم ما یک فرد باشد مثل زن و مرد، مادر و پدر، برادر و خواهر که جنسیتشان مشخص باشد، به راحتی می توان حرف تعریف(آرتیکل) شان را مشخص کرد چون یا مذکرند یا مونث. (استثناً دختر (girl) که در آلمانی  Mädchen می شود حرف تعریف (آرتیکل) خنثی می گیرد.)

نکته دوم: در زبان آلمانی، مشاغل دیکته و تلفظشان با توجه به جنسیت متفاوت می باشند و بر مبنای املا و تلفظ می توانیم جنسیت آن ها را تشخیص داده و حرف تعریف مورد نظر را به ابتدای آن ها اضافه کنیم. (در اکثر مشاغل، اسم مونث آن ها همان اسم مذکر به اضافه یک in در آخر اسم می باشد). به عنوان مثال:
معلم مرد: der Lehrer
معلم زن: die Lehrerin
یا
پزشک مرد: der Arzt
پزشک زن: die Ärztin

نکته سوم: فصل های سال، اسامی سال ها و ماه ها و روزهای هفته مذکر هستند. اعدادی که به عنوان اسم استفاده می ‌شوند و تمامی اسامی در حالت جمع مونث به حساب می آیند.  

"جهت آشنایی با حروف الفبای آلمانی و تلفظ آنها، ما به شما مقاله آموزش حروف الفبای زبان آلمانی را پیشنهاد می‌کنیم"

حرف تعریف (آرتیکل) آلمانی برای اسامی جمع در حالت فاعلی

حرف تعریف (آرتیکل) در زبان آلمانی برای اسامی جمع در حالت فاعلی

 

مثال

مثال حرف تعریف برای حالت فاعلی در زبان آلمانی

 

مثال برای حالت فاعلی


Der Lehrer ist nett

این معلم مرد مهربان است.


Er ist ein Koch

اون آقا، یک آشپز مرد است.


Kein Student ist in der Schule

هیچ دانش آموز پسری در این مدرسه نیست.


Die Frau kommst aus Japan

اون زن اهل ژاپن است یا از ژاپن آمده است.


Sie ist eine Verkauferin in Deutschland

اون خانوم، یک فروشنده زن در آلمان است.


Keine Blume ist in im Garten

هیچ گلی در این باغ نیست.


Das Buch ist nützlich

این کتاب مفید است.


Es ist ein Heft

اون شی، یک دفترچه است.


Kein Papier ist auf dem Tisch

هیچ کاغذی روی اون میز نیست.


Sie sind die Bücher

اینها همون کتاب ها هستند.


Kein Bleistifte ist auf dem Stule

هیچ مدادهایی روی اون صندلی نیست.حرف تعریف (آرتیکل) آلمانی برای اسامی مفرد در حالت مفعولی

وقتی اسامی در حالت مفعولی یعنی وسط جمله قرار می گیرند و در ترجمه فارسی بعد از آنها "را" می آوریم، حرف تعریف (آرتیکل) مناسب خود بر اساس جنسیتشان دریافت می کنند.

حرف تعریف (آرتیکل) در زبان آلمانی برای اسامی مفرد در حالت مفعولی

den و das و die در فارسی همان این و آن معنی می شود که در واقع زمانی استفاده می شوند که می خواهیم به یک اسم شناخته شده اشاره کنیم.

einen و ein و eine در فارسی به معنی یک می باشد که در واقع زمانی استفاده می شوند که می خواهیم به اسمی اشاره کنیم که آن را نمی شناسیم.

keinen و kein و keine در فارسی به معنی هیچ می باشد که در واقع زمانی استفاده می شوند که می خواهیم به اسمی اشاره کنیم که آن را نمی شناسیم و اصلا وجود ندارد. (وقتی اسمی را با این حرف تعریف (آرتیکل) می آوریم، لازم نیست فعل را منفی کنیم.)

اساتید زبان تیکا

نکته: همان نکات بخش فاعلی برای مفعولی هم صدق می کنند، اما فقط باید به حرف تعریف (آرتیکل) اسامی مفرد در حالت مذکر توجه کنیم چون حالت مفعولی و فاعلی آن با هم متفاوت است.

 

حرف تعریف (آرتیکل) آلمانی برای اسامی جمع در حالت مفعولی

حرف تعریف (آرتیکل) در زبان آلمانی برای اسامی جمع در حالت مفعولی

 

مثال

مثال حرف تعریف برای حالت مفعولی در زبان آلمانی

 

مثال برای حالت مفعولی


Ich kaufe den Füller

من اون خودکار را خریدم.


Er hat einen Apfel

اون آقا، یک خودکار دارد.


Du verkaufst keinen Tisch

تو هیچ میزی نفروخته ای.


Sie hat die Orange

اون خانوم اون پرتقال را دارد.


Ein Herr kauft eine Birne

اون آقا، یک گلابی خریده است.


Die Lehrerin hat keine Schülerin

این معلم زن هیچ دانش آموز دختری ندارد.


Du lernst das Buch

تو این کتاب را خوانده است.


Ich habe ein Bleistift

من یک مداد دارم.


Ali verkauft kein Sofa

علی هیچ مبلی نفروخت.


Sie haben die Häuser

اینها این خانه ها را دارند.


Wir haben keine Kirschen

ما هیچ گیلاسی نداریم.

 

حرف تعریف (آرتیکل) آلمانی برای اسامی مفرد در حالت متممی

وقتی اسامی در حالت متممی یعنی وسط جمله قرار می گیرند و در ترجمه فارسی بعد از آنها "به، برای، از، تا، در" می آوریم، حرف تعریف (آرتیکل) مناسب خود بر اساس جنسیتشان دریافت می کنند.

حرف تعریف (آرتیکل) در زبان آلمانی برای اسامی مفرد در حالت متممی

dem و der در فارسی همان این و آن معنی می شود که در واقع زمانی استفاده می شوند که می خواهیم به یک اسم شناخته شده اشاره کنیم.

einem و einer در فارسی به معنی یک می باشد که در واقع زمانی استفاده می شوند که می خواهیم به اسمی اشاره کنیم که آن را نمی شناسیم.

keinem و keiner در فارسی به معنی هیچ می باشد که در واقع زمانی استفاده می شوند که می خواهیم به اسمی اشاره کنیم که آن را نمی شناسیم و اصلا وجود ندارد. (وقتی اسمی را با این حرف تعریف (آرتیکل) می آوریم، لازم نیست فعل را منفی کنیم.)

نکته: همان نکات بخش فاعلی برای متممی هم صدق می کنند، اما تمام حروف تعریف در حالت متممی با دو حالت قبل بسیار متفاوت است و باید به خاطر سپرده شوند.

 

حرف تعریف (آرتیکل) آلمانی برای اسامی جمع در حالت متممی

حرف تعریف (آرتیکل) در زبان آلمانی برای اسامی جمع در حالت متممی

 

مثال

مثال حرف تعریف برای حالت متممی در زبان آلمانی

 

مثال برای حالت متممی


Ich komme aus dem Iran

من اهل ایرانم / من از ایران آمده ام.


Ich spreche mit eniem Junge

من با یک پسر صحبت می کنم.


Sie spricht mit keniem herr

اون خانوم با هیچ مردی صحبت نمی کند.


Wir leben in der Schweiz

ما در سوییس زندگی می کنیم.


Du arbeitest in einer Schule

تو در یک مدرسه کار می کنی.


Er geht in keiner Stadt

اون آقا به هیچ شهری نمی رود.


Ich gehe in dem Haus

من به همون اون خونه می روم.


Ihr riest in einem Dorf

شما به یک روستا سفر می کنید.


Sie reisen in keinem Land

آنها به هیچ کشوری سفر نمی کنند.


Ich spiele mit den Kinder

من با این بچه ها بازی می کنم.


Du arbeitest keinen Firmen

تو در هیچ شرکتهایی کار نمی کنی.

برای آشنایی بیشتر با زبان آلمانی می توانید کتاب Menschen را از وبسایت mdv.ma و کتاب های آموزشی دیگری را از وبسایت LearnGermanOnline دریافت نمایید.

امیدوارم این درس گرامری برای شما مفید واقع شده باشد! همچنین، در صورتی که بخشی از این مقاله را متوجه نشده‌اید یا قصد پرسش دارید، می توانید برای ما کامنت بگذارید، اساتید زبان آلمانی وبسایت تیکا در اسرع وقت به تمام سوالات پرسش های شما پاسخ خواهند داد. همچنین، اگر برای آشنایی بیشتر با زبان آلمانی، نحوه یادگیری آن و برنامه ریزی برای مطالعه منظم آن تمایل دارید، می توانید یک کلاس آنلاین آزمایشی با اساتید مجرب زبان آلمانی وبسایت تیکا داشته باشید. تنها کافی است در سایت تیکا به عنوان زبان آموز ثبت نام کرده و در ساعات تعیین شده در تقویم هر استاد، با استاد مورد نظر خود کلاس بردارید.

 

 

مدرس انواع زبان های خارجی به صورت آنلاین

اشتراک گذاری:

درباره نویسنده

نغمه خیرخواهی

نغمه خیرخواهی

نویسنده

نغمه خیرخواهی هستم. مدرس زبان انگلیسی و آیلتس هستم و آشنایی پایه ای با زبان آلمانی دارم. به نقاشی و طراحی، خواندن کتاب به خصوص کتابهای روانشناسی و رمان به زبان انگلیسی علاقه مند هستم.