پیام به پشتیبانی تیکا از طریق واتس اپ
بازگشت به ابتدای مطلب آموزشی در زمینه زبان های خارجی

گرامر جملات شرطی ، گرامر جملات مجهول در انگلیسی | گرامر پایه دوازدهم

زینب ناصری
زینب ناصری
یکشنبه, 08 تیر 1399

زمان مطالعه: 6 دقیقه

گرامر جملات شرطی ، گرامر جملات مجهول در انگلیسی | گرامر پایه دوازدهم

در این جزوه آموزش گرامر کاربردی به زبان ساده، مطالب گرامر زبان انگلیسی دوازدهم را با هم مرور خواهیم کرد: جملات مجهول، عبارات ربط و جملات شرطی نوع دوم. پس اگر میخواهید برای امتحان زبان سال آخر دبیرستان یا برای زبان انگلیسی کنکور خودتان را آماده کنید، یا با شرکت در تعیین سطح آموزشگاه زبان به یک کلاس پیشرفته تر راه پیدا کنید، با ما همراه باشید! همچنین برای مطالعه بیشتر  گرامر انگلیسی پایه نهم و گرامر انگلیسی پایه دهم را مطالعه کنید.

گرامر جملات مجهول انگلیسی

جملات passive یا مجهول در زبان انگلیسی، جملاتی هستند که انجام دهنده یا فاعل واقعی آن ها مشخص نیست، برای همین باید مفعول یا object جمله را به جای فاعل یا subject آن بگذاریم و جمله را به صورت مجهول بنویسیم:


.Ali is feeding the pigeon: The pigeon is being fed


علی به کبوتر غذا میدهد: به کبوتر غذا داده میشود.


در مثال بالا، جمله دوم به صورت مجهول نوشته شده است. برای تبدیل جمله معلوم به مجهول در زبان انگلیسی، ابتدا فاعل یا Subject جمله را حذف میکنیم و مفعول را به اول جمله می آوریم. بعد از آن باید متناسب با زمان جمله و تعداد شخص مفعول، از فعل to be مناسب و شکل سوم فعل اصلی در کنار فعل مجهول ساز be استفاده کنیم. 
در مثال بالا، جمله در زمان حال استمراری اتفاق می افتد و مفعول ما pigeon و سوم شخص مفرد است، پس به دنبال آن از فعل is استفاده میکنیم. در ادامه با توجه به اینکه زمان جمله حال استمراری است، قبل از آوردن شکل سوم فعل اصلی، فعل be که نشانه مفعولی بودن فعل است را به همراه ing که معنای استمرار را میرساند می آوریم. در مواردی که عمل غیر مستقیم و بیشتر به صورت خود به خودی انجام شود و نه با دخالت مستقیم یک فاعل، به جای be از get استفاده میکنیم:


The higher you go, the harder it gets to breath.
هرچه بالاتر بروی، نفس کشیدن سختتر میشود.
در ادامه مثال های انگلیسی بیشتری از تبدیل جملات معلوم به مجهول آورده شده اند:
They buy the chocolate: the chocolate is bought.
آنها شکلات را میخرند: شکلات خریده میشود.
I washed the dishes: The dishes were washed.
من ظرف ها را شستم: ظرف ها شسته شدند.
He was taking care of the child: the child was being taken care of.
او از کودک مراقبت میکرد: از کودک مراقبت میشد.
You will receive the box tomorrow: the box will be received tomorrow.
تو جعبه را فردا دریافت خواهی کرد: جعبه فردا دریافت خواهد شد.
بنابراین فرمول ساخت جملات مجهول یا passive به قرار زیر خواهد بود:
مفعول در مقام نهاد + فعل to be + فعل مجهول ساز از ریشه be + شکل سوم فعل + ادامه جمله

 

استاد آنلاین زبان

 
گرامر عبارات ربط وجملات شرطی

عبارات ربط یا relative clause ها بخش مهمی از گرامر زبان انگلیسی هستند که به ما کمک میکنند جملات مرکب و چند بخشی بسازیم. بیشتر این عبارت ها با کمک کلمات پرسشی wh و همچنین کلمه that ساخته میشوند. برای فهم نقش آن ها به مثال های زیر توجه کنید:
The woman who invited her is my mother.
زنی که او را دعوت کرد مادر من است.
The building that is on your left is their office.
ساختمانی که سمت چپ توست دفتر کار آن ها است.
The place where you were staying was beautiful.
جایی که زندگی میکردی زیبا بود.
The night when he first entered the city was stormy.
شبی که او بار اول وارد شهر شد طوفانی بود.
You gave me a dress which was beautiful.
لباسی که به من دادی زیبا بود.
Please call me when you arrive.
لطفا وقتی رسیدی با من تماس بگیر.
در مثال های بالا، عبارتی که زیر آن خط کشیده شده است یک جمله وابسته است که جزء قبل از خودش را توضیح میدهد یا توصیف میکند، یا مانند یک قید اطلاعات بیشتری به ما درمورد شرایط وقوع جمله میدهد. عبارت relative clause میتوانند پس از نهاد یا subject ، و یا در میانه جمله یا در انتهای آن بیایند.
این جمله وابسته یا relative clause با یک عبارت ربط متناسب با اسم مورد نظر می آید، که اگر انسان باشد بسته به نقش آن از who برای فاعل و از whom برای مفعول استفاده می‌کنیم. گاه برای نهادهای انسان از that که پرکاربرد ترین حرف ربط است نیز استفاده میشود. برای سایر موارد که نقش مفعولی دارند میتوان از which نیز بهره گرفت. برای توصیف یک زمان از حرف ربط when و برای توصیف مکان از حرف ربط where استفاده میکنیم.
 بعد از حرف ربط مورد نظرمان، subject را می آوریم یا در صورتی که ضمیری برای خود فاعل محسوب شود، فعل متناسب با آن و سایر اجزای جمله را مینویسیم. دقت کنید در این حالت جمله باید به صورت خبری نوشته شود نه پرسشی، یعنی فعل آن نباید قبل از subject بیاید.
بنابراین فرمول ساخت عبارات relative clause در زبان انگلیسی به شرح زیر خواهد بود:
کلمه ربط wh یا that + subject (درصورت متفات بودن فاعل جمله با حرف ربط) + فعل +بقیه جمله

" مقاله مرتبط : آموزش کامل گرامر پایه یازدهم

گرامر جملات شرطی نوع دوم

در جزوه آموزش گرامر صفر تا صد کتاب زبان انگلیسی یازدهم، ساختار جملات شرطی ساده که درمورد احتمالات زمان حال و آینده بودند را یاد گرفتیم، برای ساخت این جملات کافی بود ابتدای جمله شرط کلمه if را بیاوریم، و ترتیب آوردن جملات اختیاری بود:
Turn on the air conditioner if you are hot.
تهویه هوا را روشن کن اگر احساس گرما میکنی.
If they want to join us, they will tell us.
اگر آن ها بخواهند به ما ملحق شوند، به ما خواهند گفت.
در انواع دیگر جملات شرطی انگلیسی، ما میتوانیم درمورد جملات گذشته احتمالی یا خیالی صحبت میکنیم، یعنی جملاتی که اگر در زمان گذشته اتفاق می افتند نتیجه خاصی در زمان حال به بار می آوردند، یا شرایط خیالی که امکان وقوع آن ها در دنیای واقعی وجود ندارد. در این جملات معمولا جمله شرط از نظر زمانی یک مرحله عقب تر از جمله اصلی است، مانند مثال زیر که  جمله اول گذشته ساده است و جمله دوم حال ساده:
If you studied harder, you would pass the exam.
اگر درس میخواندی، امتحان را قبول میشدی.
در مثال زیر جمله شرط ماضی بعید است و جمله دوم حال کامل:
If you had studied harder, you would have passed the exam.
اگر بیشتر درس خوانده بودی، امتحان را قبول شده بودی.
بنابراین به غیر از جمله شرطی ساده که در زمان حال و آینده امکان تحقق آن وجود دارد، باید همیشه از گرامر زمان گذشته برای ساختن جملات شرطی گذشته یا آینده خیالی استفاده کنیم:
If I had a million dollars, I would travel around the world.
اگر یک میلیون دلار داشتم، دور دنیا سفر میکردم.
If she was a boy, she would go to the stadium.
اگر او یک پسر بود، به استادیوم میرفت.
بنابراین فرمول ساخت جملات شرطی که امکان تحقق آن ها وجود ندارد به صورت زیر است (دقت کنید فرقی ندارد جمله شرطی یا if clause اول بیاید یا جمله تحقق شرط):
If + نهاد جمله شرط+ فعل جمله شرط در حالت گذشته + بقیه جمله + نهاد جمله دوم + فعل جمله دوم در حالتی که یک مرحله از زمان جمله شرط جلوتر باشد + بقیه جمله.

آموزش گرامر انگلیسی آنلاین حملات شرطی ، گرامر مجهول انگلیسی

 

گرامر جملات مجهول با افعال modal

در پایان این جزوه گرامر صفر تا صد انگلیسی، نوع دیگری از جملات مجهول که با کمک افعال Modal ساخته میشوند را معرفی میکنیم. این افعال که درسال های قبلی حتما با آن ها آشنا شده اید و معنای احتمال یا اجبار را به فعل اضافه میکنند عبارتند از:
May, might
Can, could
Should, must, have to
Will, would
با افزودن این افعال به ساختار مجهول، جملاتی خواهیم داشت که حالت پیشبینی و احتمال را میرسانند:
The shows would be sold out soon.
کفش ها به زودی فروش خواهند رفت.
The patient might be cured.
بیمار ممکن است درمان شود.
Mothers should be respected.
باید به مادرها احترام گذاشته شود.
You will be promoted.
تو ترفیع خواهی گرفت.
The door might have been broken.
شاید در شکسته شده باشد.
It can get really dark in the desert at night.
در بیابان هوا ممکن است در شب خیلی تاریک شود.
همانطور که در مثال های بالا میبینید، فرمول گرامری جملات مجهول با افعال مادال یا modals with a passive voice به صورت زیر خواهد بود:
مفعول که در نقش subject جمله است + فعل modal متناسب با شخص، زمان و معنای جمله + فعل مجهول ساز be متناسب با زمان و شخص جمله + فعل اصلی در حالت سوم p.p
امیدواریم این جزوه از سری جزوه های آموزش گرامر انگلیسی صفر تا صدی زبان انگلیسی برای شما مفید بوده باشد. در صورتی که میخواهید برای تعیین سطح توسط استاد زبان خود آماده شوید، توصیه میکنیم سایر مقالات آموزش گرامر صفر تا صدی ما را نیز مطالعه کنید. 

در تیکا می توانید به صورت آنلاین به یادگیری زبان انگلیسی بپردازید. برای اینکار به سایت آموزش آنلاین زبان تیکا رفته و در لیست اساتید ، استاد زبان و زمان کلاستان را انتخاب  کنید و به راحتی در کلاس آنلاین انگیسی از هر مکانی که می خواهید و از طریق گوشی موبایل خود و یا لپ تاپ شرکت کنید. همچنین با دانلود اپلیکیشن یادگیری انگلیسی تیکا می توانید از صفر به یادگیری انگلیسی بپردازید و از امکاناتی نظیر انگلیسی در سفر ، آموزش صفر تا صد زبان انگلیسی،موزیک ویدئوهای خارجی متنوع  و ... استفاده کنید.

 

 

استاد آنلاین زبان  ، تدریس تضمینی انگلیسی با کمترین هزینه

اشتراک گذاری:

درباره نویسنده

زینب ناصری

زینب ناصری

نویسنده و مدرس

من زینب، دانشجوی ارشد ادبیات انگلیسی و مدرس پاره وقت هستم و توی بخش های مختلف تیکا فعالم، اما مخصوصا به بلاگ و نوشتن درمورد زبان ها علاقه دارم!