زبان مورد نظر
تخصص مورد نظر
مهارت مورد نظر
جنسیت
سطح
رده سنی
قیمت درخواستی
از
تا

مرتب سازی بر اساس:

پیشنهادی محبوب ترین پربازدید ترین بیشترین کلاس
جلسه آزمایشی رایگان

صبا باطنی

امتیاز استاد در سامانه تیکا 4.7 (از 26 نظر)
آموزش زبان آلمانی با استاد صبا باطنی استاد زبان آلمانی
83 زبان آموز / 662 کلاس برگزار شده
ایران - تهران
هزینه هر جلسه کلاس زبان در تیکا هزینه هر جلسه:  63 هزار تومان
جلسه آزمایشی: 10 هزار تومان
هزینه هر جلسه: 63 هزار تومان

پریا حسن زاده

امتیاز استاد در سامانه تیکا 4.8 (از 9 نظر)
آموزش زبان انگلیسی با استاد پریا حسن زاده استاد زبان انگلیسی
123 زبان آموز / 137 کلاس برگزار شده
ایران - تهران
هزینه هر جلسه کلاس زبان در تیکا هزینه هر جلسه:  45 هزار تومان
جلسه آزمایشی: رایگان
هزینه هر جلسه: 45 هزار تومان

نسترن فاطمی صدر

امتیاز استاد در سامانه تیکا 4.9 (از 6 نظر)
آموزش زبان اسپانیایی با استاد نسترن فاطمی صدر استاد زبان اسپانیایی
22 زبان آموز / 135 کلاس برگزار شده
ایران - تهران
هزینه هر جلسه کلاس زبان در تیکا هزینه هر جلسه:  84 هزار تومان
جلسه آزمایشی: 10 هزار تومان
هزینه هر جلسه: 84 هزار تومان

فائزه عدالتیان

امتیاز استاد در سامانه تیکا 5.0 (از 3 نظر)
آموزش زبان کره ای با استاد فائزه عدالتیان استاد زبان کره ای
31 زبان آموز / 53 کلاس برگزار شده
ایران - مشهد
هزینه هر جلسه کلاس زبان در تیکا هزینه هر جلسه:  36 هزار تومان
جلسه آزمایشی: 10 هزار تومان
هزینه هر جلسه: 36 هزار تومان

پویا استادپور

امتیاز استاد در سامانه تیکا 5.0 (از 14 نظر)
آموزش زبان فرانسه با استاد پویا استادپور استاد زبان فرانسه
33 زبان آموز / 378 کلاس برگزار شده
ایران - تهران
هزینه هر جلسه کلاس زبان در تیکا هزینه هر جلسه:  180 هزار تومان
جلسه آزمایشی: 30 هزار تومان
هزینه هر جلسه: 180 هزار تومان
آموزش زبان ایتالیایی با استاد ساسان صادقی خامنه تبریزی استاد زبان ایتالیایی
تخفیف ویژه برای نفر اول
ایران - رشت
هزینه هر جلسه کلاس زبان در تیکا هزینه هر جلسه:  45 هزار تومان
جلسه آزمایشی: 25 هزار تومان
هزینه هر جلسه: 45 هزار تومان

سارا گلمحمدپور

امتیاز استاد در سامانه تیکا 4.7 (از 23 نظر)
آموزش زبان ترکی استانبولی با استاد سارا گلمحمدپور استاد زبان ترکی استانبولی
90 زبان آموز / 226 کلاس برگزار شده
ایران - تهران
هزینه هر جلسه کلاس زبان در تیکا هزینه هر جلسه:  45 هزار تومان
جلسه آزمایشی: رایگان
هزینه هر جلسه: 45 هزار تومان

پریسا منصوریار

امتیاز استاد در سامانه تیکا 5.0 (از 1 نظر)
آموزش زبان انگلیسی با استاد پریسا منصوریار استاد زبان انگلیسی
11 زبان آموز / 9 کلاس برگزار شده
ایران - کرج
هزینه هر جلسه کلاس زبان در تیکا هزینه هر جلسه:  40 هزار تومان
جلسه آزمایشی: 10 هزار تومان
هزینه هر جلسه: 40 هزار تومان

مجید حاتمی

امتیاز استاد در سامانه تیکا 5.0 (از 5 نظر)
آموزش زبان انگلیسی با استاد مجید حاتمی استاد زبان انگلیسی
34 زبان آموز / 94 کلاس برگزار شده
ایران - تهران
هزینه هر جلسه کلاس زبان در تیکا هزینه هر جلسه:  90 هزار تومان
جلسه آزمایشی: 10 هزار تومان
هزینه هر جلسه: 90 هزار تومان

مائده کولیان

امتیاز استاد در سامانه تیکا 5.0 (از 14 نظر)
آموزش زبان فرانسه با استاد مائده کولیان استاد زبان فرانسه
44 زبان آموز / 184 کلاس برگزار شده
ایران - تهران
هزینه هر جلسه کلاس زبان در تیکا هزینه هر جلسه:  40 هزار تومان
جلسه آزمایشی: رایگان
هزینه هر جلسه: 40 هزار تومان