لیست کلاس های گروهی

بر اساس سطح و نیاز خود می توانید در کلاس های گروهی(دوره ها) شرکت نمائید، تا هم هزینه کمتری بابت جلسات آموزشی خود بپردازید و همچنین به همراه زبان آموزان دیگر به صورت جمعی ، یک کلاس زبان گروهی را تجربه نمائید.

زبان انگلیسی
زبان آلمانی
زبان چینی