آموزش زبان با اساتید آزمون TORFEL

روسی استاد مهتاب موسویان مدرس زبان روسی در تیکا
روسی
جلسه اول
23هزار تومان
ساکن تهران هستم

سلام. من مهتاب موسویانم.
فارغ التحصیل زبان و ادبیات روسی از دانشگاه تهران و در حال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات روسیه هستم. دوره های زبان روسی رو در موسسه پوشکین روسیه و دانشگاه دولتی بلاروس گذروندم . شش ساله که کار تدریس رو شروع کردم . و طی این سال ها نتایج و بازخوردهای خوبی از متد تدریسم از زبان آموزها گرفتم. متد تدریس من با توجه به نیاز شما ( تجارت با روسیه، تحصیل یا زندگی در روسیه و ... ) متفاوته . اما به طور خلاصه بگم که پیچیده ترین مفاهیم روسی قراره خیلی ساده و راحت و قابل فهم به شما آموزش داده بشه .

بیشتر...
( 16 ) 5.0
امتیاز مدرس
67
هزینه هرجلسه
40
تعداد کل زبان آموزان
رزرو جلسه

ویدئو استاد زبان انگلیسی مهتاب موسویان  

آزمون TORFL چیست؟

آزمون روسی (TORFL) یک آزمون استاندارد برای ارزیابی تسلط بر زبان روسی است. این آزمون در سال 1992 به راه افتاد و توسط وزارت علوم و آموزش روسیه اداره می شود. همچنین این آزمون در سراسر روسیه و اروپا نیز برگزار می گردد.
TORFL به عنوان بخشی از انجمن آزمونگران زبان در اروپا (ALTE) مقرر شده و در سطح جهانی گواه مهارت های زبان شناسی و دانش یک فرد از زبان روسی است.

ساختار آزمون TORFL چگونه است ؟

در حال حاضر TORFL شامل شش سطح تسلط می شود که چارچوب انجمن زبان اروپایی (A1, A2, B1, B2, C1,C2) را مشخص می نماید. هر سطح شامل 5 بخش می شود که مهارت های زبانی زیر را می آزماید. 
بخش 1: لغت و دستور زبان
بخش 2: خواندن
بخش 3: نوشتن
بخش 4: درک مطلب شنیداری
بخش 5: صحبت کردن

نمره قبولی آزمون TORFL چگونه است ؟

درجه قبولی در آزمون TORFL برای هر سطح نیازمند حداقل نمره 66% برای هر بخش است (حداقل درصد کلی 60% برای هر بخش قابل قبول است.) بعد از قبولی در آزمون TORFL مدرکی از طرف وزارت علوم و آموزش روسیه اعطا می گردد. این مدرک در مؤسسه های اروپایی و روسی معتبر و شناخته شده است.

مزایای آزمون TORFL چیست ؟

آزمون  TORFLبه منظور ارزیابی سطح زبان روسی شما از جمله توانایی شما در نوشتن و خواندن به روسی، نظم نوشتاری، معنا شناسی، دایره لغات و مهارت های ارتباطی اساسی در شرایط مختلف زندگی شخصی و حرفه ای، طراحی شده است. این مدرک:
سبب می شود تا شما تحصیلات خود را در دانشگاه های روسی (تحصیل به عنوان یک دانشجوی خارجی) پی بگیرید. 
موقعیت سر و کله زدن با مراجعینی که به زبان روسی صحبت می کنند را فراهم می نماید.
به کار شما با کمپانی ها و شرکا در اروپا، روسیه و کشورهای مشترک المنافع (CIS) کمک می کند.

تاریخ و مهلت آزمون TORFL چه زمانی است ؟

آزمون TORFL در دو روز مختلف برگزار می شود. در روز اول، سه بخش :لغت و دستور زبان، خواندن، گوش کردن و در روز دوم ، دو بخش نهایی : نوشتن و صحبت کردن ارزیابی می شوند. این آزمون هر سال عموماً در هفته دوم ماه مارس برگزار می گردد. 

ساختار سطح ابتدایی TEU در آزمون TORFL چیست؟

سطح ابتدایی (A1) دارای مدت زمان کلی: 3 ساعت و 30 دقیقه.
دستور زبان و لغت : در مدت زمان50 دقیقه.
خواندن: در مدت زمان 50 دقیقه.
گوش کردن: در مدت زمان 30 دقیقه.
نوشتن: در مدت زمان 50 دقیقه.
صحبت کردن: در مدت زمان 30 دقیقه.

ساختار سطح ابتدایی TBU در آزمون TORFL چیست؟

سطح ابتدایی (A2) دارای مدت زمان کلی : 3 ساعت و 30 دقیقه.
دستور زبان و لغت : در مدت زمان 50 دقیقه.
خواندن: در مدت زمان 50 دقیقه.
گوش کردن: در مدت زمان 35 دقیقه.
نوشتن: درمدت زمان50 دقیقه.
صحبت کردن: در مدت زمان 25 دقیقه.

ساختار اولین سطح مدرک (TORFL1) چگونه است؟

اولین سطح (B1) زبان در مدت زمان کلی: 3 ساعت و 50 دقیقه.
دستور زبان و لغت: در مدت زمان 60 دقیقه.
خواندن: در مدت زمان 50 دقیقه.
گوش کردن: در مدت زمان 35 دقیقه.
نوشتن: در مدت زمان 60 دقیقه.
صحبت کردن: در مدت زمان 25 دقیقه.