استاد زبان ترکی استانبولی معصومه مرادی

درباره مدرس معصومه مرادی

دانشجوی زبان و ادبیات ترکی استانبولی دانشگاه علامه. نویسنده کتاب خود آموز مکالمه ترکی استانبولی با عنوان ''ترکی حرف بزنیم''. 1سال سابقه تدریس خصوصی و عمومی ترکی استانبولی.

گروه هدف تدریس خصوصی

  • نوجوان
  • جوان
  • میانسال

مهارت های تدریس

  • Proficient-C2

تقویم مدرس


زمان غیر قابل رزرو
زمان آزاد مدرس
زمان گرفته شده

امتیاز شما به مدرس
تاکنون امتیازی ثبت ننموده اید!

نظرات

0

رزومه مدرس


1396-1398
  • کارشناسی زبان و ادبیات ترکی استانبولی
  • دانشگاه علامه طباطبایی
1398-1398
  • مدرس فرهنگ متین

دوره های استاد زبان