استاد زبان انگلیسی احمد خاتمی

 استاد احمد خاتمی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

احمد خاتمی

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی با 7 سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
سمنان
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
0
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
25 هزار تومان 100 هزار تومان برای هر ساعت