استاد زبان فرانسه افسانه السادات آبیار

 استاد افسانه السادات آبیار مدرس زبان فرانسه  در تیکا
فرانسه
فرانسه

افسانه السادات آبیار

زبان فرانسه
مدرس زبان فرانسه با ۵ سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
بابلسر
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
1
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 150 هزار تومان برای هر ساعت