استاد زبان انگلیسی الیا قاسمی

 استاد الیا قاسمی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

الیا قاسمی

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
کرج
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
13
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 50 هزار تومان برای هر ساعت