استاد زبان روسی امیرحسین خیابانی

 استاد امیرحسین خیابانی مدرس زبان روسی  در تیکا
روسی
روسی

امیرحسین خیابانی

زبان روسی
مدرس زبان روسی به صورت تخصصی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
4
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 60 هزار تومان برای هر ساعت