استاد زبان انگلیسی امین جرجانی

 استاد امین جرجانی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

امین جرجانی

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی با بیش از ۶ سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
گرگان
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
4
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 70 هزار تومان برای هر ساعت