استاد زبان آلمانی ایمان صفرخانی

 استاد ایمان صفرخانی مدرس زبان آلمانی  در تیکا
آلمانی
آلمانی

ایمان صفرخانی

زبان آلمانی
مدرس زبان آلمانی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
7
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 60 هزار تومان برای هر ساعت