استاد زبان انگلیسی تارا تاجدیوند

 استاد تارا تاجدیوند مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

تارا تاجدیوند

زبان انگلیسی
کارشناس مترجمی / مدیریت جهانگردی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
5
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 85 هزار تومان برای هر ساعت