استاد زبان انگلیسی حانیه پرورده

 استاد حانیه پرورده مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

حانیه پرورده

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی با ۴ سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
کاشان
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
6
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
15 هزار تومان 80 هزار تومان برای هر ساعت