استاد زبان انگلیسی حسین شریف پور

 استاد حسین شریف پور مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

حسین شریف پور

زبان انگلیسی
مدرس از سطح مقدماتی تا پیشرفته با 10 سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
شیراز
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
2
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
25 هزار تومان 100 هزار تومان برای هر ساعت