استاد زبان چینی حمید جهاندیده توابع

 استاد حمید جهاندیده توابع مدرس زبان چینی  در تیکا
چینی
چینی

حمید جهاندیده توابع

زبان چینی
مدرس زبان چینی همراه با سابقه تدریس و متد کاربردی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
قم
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
65
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 100 هزار تومان برای هر ساعت