استاد زبان انگلیسی حنانه سلیمانی

 استاد حنانه سلیمانی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

حنانه سلیمانی

زبان انگلیسی
مدرس آیلتس و زبان عمومی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
زنجان
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
1
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
10 هزار تومان 120 هزار تومان برای هر ساعت