استاد زبان آلمانی دیانا قشلاقی

 استاد دیانا قشلاقی مدرس زبان آلمانی  در تیکا
آلمانی
آلمانی

دیانا قشلاقی

زبان آلمانی
زبان آلمانی تدریس سطحوح مقدماتی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
کرج
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
23
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 70 هزار تومان برای هر ساعت