استاد زبان فرانسه رجا ابوک

 استاد رجا ابوک مدرس زبان فرانسه  در تیکا
فرانسه
فرانسه

رجا ابوک

زبان فرانسه
مدرس زبان فرانسه در تمامی سطوح
محل سکونت مدرس
محل اقامت
گرگان
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
7
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 143 هزار تومان برای هر ساعت