استاد زبان ترکی استانبولی رویا یک پور

 استاد رویا یک پور مدرس زبان ترکی استانبولی  در تیکا
ترکی استانبولی
ترکی استانبولی

رویا یک پور

زبان ترکی استانبولی
مدرس دانشگاه شهید بهشتی با مدرک YDTÖ از دانشگاه مارمارا
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
299
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
4.9
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 60 هزار تومان برای هر ساعت