استاد زبان انگلیسی زهرا امین

 استاد زهرا امین مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

زهرا امین

زبان انگلیسی
مدرس و زبان آموز زبان انگلیسی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
54
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
15 هزار تومان 50 هزار تومان برای هر ساعت