استاد زبان انگلیسی زهرا حسینی

 استاد زهرا حسینی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

زهرا حسینی

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی با ۵ سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
قدس
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
5
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 70 هزار تومان برای هر ساعت