استاد زبان انگلیسی زهرا منصوری

 استاد زهرا منصوری مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

زهرا منصوری

زبان انگلیسی
مدرس زبان دارای آیلتس ۷
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
1
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
20 هزار تومان 50 هزار تومان برای هر ساعت