استاد زبان ترکی استانبولی زهرا موسوی

 استاد زهرا موسوی مدرس زبان ترکی استانبولی  در تیکا
ترکی استانبولی
ترکی استانبولی

زهرا موسوی

زبان ترکی استانبولی
زبان مادری ترکی مترجم انتشارات
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
13
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
10 هزار تومان 85 هزار تومان برای هر ساعت