استاد زبان انگلیسی زهره افشار

 استاد زهره افشار مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

زهره افشار

زبان انگلیسی
مدرس زبان با آیلتس 7.5 با سابقه بیشتر از دوسال تدریس و 10سال تحصیل
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
5
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 55 هزار تومان برای هر ساعت