استاد زبان ایتالیایی سامان صفورا

 استاد سامان صفورا مدرس زبان ایتالیایی  در تیکا
ایتالیایی
ایتالیایی

سامان صفورا

زبان ایتالیایی
مدرس و مترجم زبان ایتالیایی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
64
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 180 هزار تومان برای هر ساعت