استاد زبان اسپانیایی سامان نادری

 استاد سامان نادری مدرس زبان اسپانیایی  در تیکا
اسپانیایی
اسپانیایی

سامان نادری

زبان اسپانیایی
مدرس زبان اسپانیایی - سطوح A1,A2
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
20
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 65 هزار تومان برای هر ساعت