استاد زبان ایتالیایی سجاد سلطانی قانع

 استاد سجاد سلطانی قانع مدرس زبان ایتالیایی  در تیکا
ایتالیایی
ایتالیایی

سجاد سلطانی قانع

زبان ایتالیایی
سجاد سلطانی مدرس زبان ایتالیایی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
0
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
25 هزار تومان 330 هزار تومان برای هر ساعت