استاد زبان انگلیسی سعید خضری

 استاد سعید خضری مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

سعید خضری

زبان انگلیسی
مدرس آیلتس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
ارومیه
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
2
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 70 هزار تومان برای هر ساعت