استاد زبان انگلیسی سمیه فتاحی

 استاد سمیه فتاحی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

سمیه فتاحی

زبان انگلیسی
مدرس زبان فارغ التحصیل 10 سال پیش و در این مدت در صورت امکان به تدریس پرداختم در آموزشگاه های مختلف
محل سکونت مدرس
محل اقامت
اصفهان
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
1
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
10 هزار تومان 65 هزار تومان برای هر ساعت