استاد زبان انگلیسی سوزان خلیلی

 استاد سوزان خلیلی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

سوزان خلیلی

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی و آلمانی، مشغول به تدریس در نمایندگی انستیتو ایز ایران در کرمان، با سابقه 7سال تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
کرمان
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
32
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
10 هزار تومان 75 هزار تومان برای هر ساعت