استاد زبان ترکی استانبولی سپیده ناجیان

 استاد سپیده ناجیان مدرس زبان ترکی استانبولی  در تیکا
ترکی استانبولی
ترکی استانبولی

سپیده ناجیان

زبان ترکی استانبولی
زبان آموز سطح C1 در موسسه یونس امره
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
3
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
25 هزار تومان 90 هزار تومان برای هر ساعت