استاد زبان انگلیسی سیده لعیا امام زاده ئی

 استاد سیده لعیا امام زاده ئی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

سیده لعیا امام زاده ئی

زبان انگلیسی
مدرس و مترجم زبان انگلیسی با سابقه ی ۶ سال تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
شیراز
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
7
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 90 هزار تومان برای هر ساعت