استاد زبان ترکی استانبولی سیّد محمّدرضا احمدی

 استاد سیّد محمّدرضا احمدی مدرس زبان ترکی استانبولی  در تیکا
ترکی استانبولی
ترکی استانبولی

سیّد محمّدرضا احمدی

زبان ترکی استانبولی
مدرّس زبان ترکی به زبان مادری
محل سکونت مدرس
محل اقامت
زنجان
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
1
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 80 هزار تومان برای هر ساعت