استاد زبان انگلیسی شاهین ثابت قدم

 استاد شاهین ثابت قدم مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

شاهین ثابت قدم

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی با دوازده سال سابقه
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
20
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 150 هزار تومان برای هر ساعت