استاد زبان انگلیسی شقایق کمالی

 استاد شقایق کمالی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

شقایق کمالی

زبان انگلیسی
مدرس زبان دانشجوی دکتری
محل سکونت مدرس
محل اقامت
مشهد
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
1
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
25 هزار تومان 100 هزار تومان برای هر ساعت