استاد زبان ترکی استانبولی شیوا رحیمی

 استاد شیوا رحیمی مدرس زبان ترکی استانبولی  در تیکا
ترکی استانبولی
ترکی استانبولی

شیوا رحیمی

زبان ترکی استانبولی
مدرس ترکی استانبولی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
11
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 90 هزار تومان برای هر ساعت