استاد زبان انگلیسی شیوا صباغ شبستری

 استاد شیوا صباغ شبستری مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

شیوا صباغ شبستری

زبان انگلیسی
مدرس بین المللی زبان انگلیسی با مدرک تسول کانادا٫ تدریس در تمام سطوح / تدریس زبان انگلیسی مدارس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
2
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
25 هزار تومان 95 هزار تومان برای هر ساعت