استاد زبان ترکی استانبولی صغری شکری

 استاد صغری شکری مدرس زبان ترکی استانبولی  در تیکا
ترکی استانبولی
ترکی استانبولی

صغری شکری

زبان ترکی استانبولی
مدرس زبان ترکی استانبولی با 5 سال سابقه
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
61
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 100 هزار تومان برای هر ساعت