استاد زبان ترکی استانبولی عارفه حسن زاده

 استاد عارفه حسن زاده مدرس زبان ترکی استانبولی  در تیکا
ترکی استانبولی
ترکی استانبولی

عارفه حسن زاده

زبان ترکی استانبولی
مدرس زبان ترکی استانبولی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
شاهین شهرومیمه
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
3
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 100 هزار تومان برای هر ساعت