استاد زبان انگلیسی علی اسدزاده

 استاد علی اسدزاده مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

علی اسدزاده

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
94
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
10 هزار تومان 40 هزار تومان برای هر ساعت