استاد زبان عربی علی صارمی

 استاد علی صارمی مدرس زبان عربی  در تیکا
عربی
عربی

علی صارمی

زبان عربی
مدرس عربی با ۱۸ سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
سنندج
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
13
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 100 هزار تومان برای هر ساعت