استاد زبان آلمانی علی فخریه

 استاد علی فخریه مدرس زبان آلمانی  در تیکا
آلمانی
آلمانی

علی فخریه

زبان آلمانی
مدرس زبان المانی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
مشهد
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
3
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
10 هزار تومان 80 هزار تومان برای هر ساعت