استاد زبان عربی علی مهر

 استاد علی مهر مدرس زبان عربی  در تیکا
عربی
عربی

علی مهر

زبان عربی
سابقه آموزشی 10 سال و دبیر رسمی آموزش و پرورش
محل سکونت مدرس
محل اقامت
مراغه
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
29
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
20 هزار تومان 80 هزار تومان برای هر ساعت