استاد زبان انگلیسی فاطمه اکبرپور

 استاد فاطمه اکبرپور مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

فاطمه اکبرپور

زبان انگلیسی
سابقه ی برگزاری کلاس های خصوصی و سابقه ی تدریس در کانون
محل سکونت مدرس
محل اقامت
نظرآباد
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
2
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
20 هزار تومان 60 هزار تومان برای هر ساعت