استاد زبان ترکی استانبولی فاطمه روحی

 استاد فاطمه روحی مدرس زبان ترکی استانبولی  در تیکا
ترکی استانبولی
ترکی استانبولی

فاطمه روحی

زبان ترکی استانبولی
مدرس زبان ترکی استانبولی با چهار سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
64
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
10 هزار تومان 82 هزار تومان برای هر ساعت